Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


Rusza Tomaszowski Budżet Obywatelski 2025

Od 12 czerwca 2024 r. przyjmowane są pomysły tomaszowian w ramach VII edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2025. Na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców przeznaczono kwotę 1,5 miliona zł.

- Serdecznie wszystkich mieszkańców naszego miasta zapraszam do zgłaszania swoich wniosków. Przypomnę tylko, że tradycyjnie już można zgłaszać projekty infrastrukturalne oraz projekty społeczne, czyli tzw. projekty „twarde” i projekty „miękkie”. Projekty „twarde” to projekty inwestycyjne; mogą to być remonty chodników, uliczek, może to być zagospodarowanie miejsc przestrzenią zieloną, a projekty „miękkie”, społeczne to działania służące dzieciom, młodzieży, seniorom, klubom sportowym, etc., etc. Oczywiście, zwyciężają projekty, które uzyskają największe poparcie społeczne. Głosowanie będzie we wrześniu. Zapraszam do zgłaszania swoich projektów – mówi prezydent Marcin Witko.

Poniżej przedstawiamy zasady działania TBO.

Rodzaje projektów Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2025
• Projekty infrastrukturalne

W TBO 2025 przeznaczono na nie kwotę 1.200.000,00 zł. Są to projekty, które trwale zagospodarują przestrzeń oraz nadadzą jej trwałe cechy funkcjonalne lub będą dotyczyły zakupu innego środka trwałego niezbędnego do realizacji zadań publicznych miasta.

• Projekty społeczne

W TBO 2025 przeznaczono na nie kwotę 300.000,00 zł. To projekty ukierunkowane na realną zmianę społeczną. Mogą dotyczyć działań edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych, sportowych lub innych dziedzin bezpośrednio wpływających na społeczność, do której są skierowane.

Dodatkowo punktowane będą tzw. zielone projekty czyli takie, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. Do katalogu tzw. zielonych zadań zalicza się w szczególności projekty w zakresie:

1) rewitalizacji terenów zielonych np. skwerów, parków,
2) tworzenia nowych przestrzeni zielonych, np. parków kieszonkowych,
3) wprowadzania zielono-błękitnej infrastruktury na terenie miasta,
4) opieki nad zwierzętami,
5) działań edukacyjnych dotyczących ekologii i ochrony przyrody.

Kryteria weryfikacji projektów:

• Projekty można zgłaszać w formie elektronicznego formularza wniosków dostępnego na stronie www.tomaszowskibo.pl lub w wersji papierowej na odpowiednim formularzu dostępnym w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim lub na stronie www.tomaszowskibo.pl do 12 lipca 2024 r.

• Proponowane projekty muszą być zgodne z katalogiem zadań własnych miasta Tomaszowa Mazowieckiego, prawem lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

• Zgłoszone projekty nie mogą stanowić przeszkody w wykonaniu innych zadań realizowanych lub planowanych przez miasto Tomaszów Mazowiecki.

• Projekty mogą być realizowane wyłącznie z wykorzystaniem terenów, na których miasto Tomaszów Mazowiecki może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.

• Wartość zgłoszonych projektów nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na dany rodzaj projektów.

• Projekt musi być poparty przez co najmniej 20 mieszkańców miasta, bez względu na wiek. Należy jednak pamiętać, że osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w głosowaniu.

• Realizacja projektów powinna odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego.

Wnioski papierowe przyjmowane będą w Wydziale Strategii, Projektów i Rozwoju Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P.O.W. 10/16, budynek C, I piętro, pokój nr 8 i 10 (wejście od ul. Mościckiego). Tam też można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej edycji TBO.

Nad oceną projektów będzie czuwał zespół TBO. W pierwszej kolejności wnioski zostaną poddane ocenie formalnej, a następnie trafią do poszczególnych komórek lub jednostek organizacyjnych w celu merytorycznego zatwierdzenia ich zakresu.

Harmonogram VII edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2025

12 czerwca – 12 lipca 2024 – Składanie przez mieszkańców propozycji projektów (wstępna weryfikacja - celem możliwości oceny realizacji projektów);

Do 30 sierpnia 2024 - Weryfikacja złożonych projektów i ustalenie przez Zespół ostatecznej listy projektów do głosowania;

12-26 września 2024 - Przeprowadzenie głosowania;

Do 15 października 2024 – Ogłoszenie wyników.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.tomaszowskibo.pl. Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: tbo@tomaszow-maz.pl, lub pod nr tel. 44 724 23 11 wew. 597.


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij