Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

  • Data opublikowania: 2021-10-21

L Sesja Rady Miejskiej [TRANSMISJA]

Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 21 października 2021 roku (czwartek) o godz. 10.00

1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku obrad L sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 września 2021 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Tytułu „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021”.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/279/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021 – 2036.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy Placu Kościuszki nr 25 oznaczonej numerem 129/2, w obr. 12 oraz udziału wynoszącego 72/144 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 129/3 w obr. 12.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów komunalnych prawa własności działki gruntu położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Szerokiej 38.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LIII/465/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zmienionej uchwałą nr LXI/548/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne polegające na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez Tomaszów Mazowiecki – II etap” w ramach zadania: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol-Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki”. Wykonanie nawodnienia na przebudowywanym rondzie Dmowskiego oraz budowanych rondach na skrzyżowaniach ulic: Mireckiego/Szczęśliwa oraz Opoczyńska/Wąwalska.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2020 rok.
14. Informacja Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego o realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych za 2020 r.
15. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
16. Korespondencja i sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad L sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij